ด้วยการวางตัวอยู่ระหว่างแฟซั่นและผู้ผลิตนาฬิกา ทำในสวิสแต่เติมแต่งกลิ่นอายฝรั่งเศส แบรนด์นาฬิกา klokers คิดนอกกรอบ สร้างความแตกต่างและหลุดพ้นจากขนบธรรมเนียมเดิมๆ klokers นำเสนอนาฬิกาที่เป็นมากกว่านาฬิกา หัวนาฬิกาติดอยู่กับสายและเครื่องประกอบต่างๆ ด้วย klokers key ระบบการติดที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งจะเปิดประตูนำท่านเข้าสู่จักรวาลชอง klokers ที่เปี่ยมไปด้วยอิสระในการเปลี่ยนสลับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ท่านได้สร้างสรรค์สไตล์ส่วนตัวและมีเวลาเป็นของตนเอง อุปกรณ์แต่ละชิ้นในคอลเลกชั่น นำเสนอทางเลือกใหม่ในการบอกเวลา และนอกเหนือจากอุปกรณ์และวิธีการใช้ที่สร้างสรรค์แล้ว klokers ยังให้วิสัยทัศน์อีกด้วย ทางแบรนด์มอบโอกาสให้แต่ละท่านได้กำหนดเวลาของตนเองและแสดงออกถึงความเป็นตัวท่านอย่างโดดเด่นในสังคมที่มีระบบระเบียบและเชื่อมโยงถึงกัน

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้