การแข่งขันคิงส์ออฟไทยแลนด์คัพ 2015 ครั้งที่ 10

2015

เป็นครั้งที่ 10 ที่บริษัทเคียร์ชโฮฟเฟอร์ได้รับเกียรติจากแขกทุกท่านร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล คิงส์ออฟไทยแลนด์คัพ เพื่อฉลองการครองราษฏร์ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายได้ทั้งหมดบริจาคเพื่อการกุศล ถ้วยรางวัลจะหมุนเวียนให้กับผู้ชนะแต่ละปี

เช้าวันที่ 25 กันยายน นักกอล์ฟกว่า 78 ท่านรวมกันที่สนามกอล์ฟอินเทอร์ลาเกน-อุนเทอร์ซีน เริ่มฤดูใบไม้ร่วงที่งดงามล้อมรอบด้วยทัศนียภาพตระการตาของขุนเขาเป็นฉากหลัง ภัตตาคารแกรนด์ชูส์ส ดูแลทุกท่านด้วยอาหารแสนอร่อยและเครื่องดื่ม

หลังการแข่งขัน เยือรก์ และเซซิเลีย เคียร์ชโฮฟเฟอร์ พร้อมต้อนรับแขกทุกท่านกว่า 150 คน ที่ภัตตาคารแกรนด์ชูส์ส ด้วยอาหารค่ำพื้นเมือง รับรองด้วยเครื่องดื่มก่อนอาหารค่ำที่สวนของภัตตาคารรับแสงแดดสุดท้ายของวัน หลังจากการเปิดงานอย่างเป็นทางการแขกทุกท่านได้รับการเสริฟด้วยบุฟเฟย์อาหารไทย

Ladies + Gents (Brutto HCP Pro - 36)

Jürg Kirchhofer, Rachel Rossel (1.), Mike Holderegger (2.), Cecilia Kirchhofer

Ladies + Gents (Netto HCP Pro - 14.9)

Young Keun Lee (2.), Jürg Kirchhofer, Cecilia Kirchhofer, Mi-Jung Sin-Lee (1.), Roger Häcki (3.)

Ladies + Gents (Netto HCP 15.0 - 23.9)

Zhibo Liu (1.), Jürg Kirchhofer, Cecilia Kirchhofer, Yong Hwak Kim (3.), Daniel Bühlmann (2.)

Ladies + Gents (Netto HCP 24.0 - PR)

Jürg Kirchhofer, Beata Neumann Portmann (1.), Timothy Stöckli (2.), Riccarda Stöckli (3.), Cecilia Kirchhofer

สำหรับการบริจาค สามารถซื้อบัตรสำหรับชิงของรางวัล มูลค่าและของรางวัลหลากหลายจากผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ดังหรืออื่น ๆ เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านมากขึ้นทุกปี เยือรก์ และเซซิเลีย เคียร์ชโฮฟเฟอร์จะสมทบทุนเท่ากับจำนวนที่ทุกท่านร่วมบริจาค

รายได้ทั้งหมดมอบให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา ในปี 1988 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" โดย ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนา เกิดความสมบูรณ์ขึ้น

เราขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่าน สถานฑูตไทยเมืองเบิร์น กอล์ฟคลับอินเทอร์ลาเกน-อุนเทอร์ซีน และทีมงานภัตตาคาร แกรนด์ชูส์ส