ผู้สื่อข่าว

บทวิเคราะห์และเอกสารข่าว

บทวิเคราะห์

สำนักพิมพ์ภาษาเกาหลี

สำนักพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น

เอกสารข่าว

ตัวแทนประสานงานด้านข้อมูลและสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเอกสารข่าว ซึ่งประกอบด้วยเรื่องและรูปภาพของบริษัทเคียร์ชโฮฟเฟอร์ กรุณาติดต่อ แอนเจลา ชโลปปิ ที่ info@kirchhofer.com