Cartier (คาร์เทียร์) ผู้บุกเบิกวงการนาฬิกาทั้งด้านการสไตล์ การผสานอย่างลงตัวอย่างมืออาชีพ ความลุ่มหลง และสง่างาม นาฬิกาข้อมือยุคแรกของคาร์เทียร์ เป็นการปฏิวัติการออกแบบในยุคต้น ๆ กับตัวเรือนสี่เหลี่ยมจัตุรัส นาฬิกาคาร์เทียร์ผสานความลุ่มหลงของกลไก การออกแบบด้วยเทคโนโลยี่นำสมัยและเอกลักษณ์โดดเด่น

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้