นิยามของนาฬิกา เฟรเดอริก คองสตอง (Frederique Constant) คือความโดดเด่นด้านคุณภาพ ความต่างในการออกแบบและความเที่ยงตรงจากโรงงาน สั่งสมชื่อเสียงความสำเร็จจากการออกแบบ วัตถุดิบและเครื่องจากโรงงาน นาฬิกาทุกเรือนประกอบด้วยมือควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย วิสัยทัศน์ของ เฟรเดอริก คองสตอง คือการรังสรรค์ผลงานที่สูงด้วยคุณค่า

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้