เมื่อโรช (Reuge) เริ่มกิจการในเทือกเขาสวิส ในปี 1865 ไม่มีใครคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างในวันนี้ แต่จากช่างฝีมือธรรมดาในช่วงแรก จนถึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษในปัจจุบัน พวกเราที่นี่ทุกคนมีความคิดเหมือนกัน คือต้องการจะสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมนำช่วงเวลาพิเศษและการผ่อนคลายมาให้ทุกท่าน ไม่ว่าขนาดและทำนองเพลงของกล่องดนตรีของเราจะเป็นอย่างไร ทั้งหมดจะเข้าถึงหัวใจของทุกท่าน เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่ยอดเยี่ยม และสร้างความผ่อนคลาย ทุกช่วงเวลาในชีวิตของเรา ทุกชิ้นประดิษฐ์ด้วยมือทีละส่วน เป็นงานศิลปะที่คงอยู่หลายช่วงอายุ เหล็กกล้าแกนกลางเป็นชิ้นงานที่หาได้ยากในโลก สูตรของความสำเร็จนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกใบนี้ กล่องเพลงกำเนิดที่ Sainte Croix หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรไม่ถึง 5000 คน เกือบทุกครอบครัวที่นี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Reuge ด้วยศิลปะของ กลไกดนตรี ไม่มีประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการไม่มีชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ การจะเป็นช่างฝีมือกล่องดนตรี มีเพียงการถ่ายโอนความลับจากรุ่นไปสู่รุ่น ช่างฝีมือแต่ละคนจำเป็นต้องมีทักษะที่เฉพาะเจาะจงและต้องสามารถถ่ายทอดความรู้สึกความรักไปยังชิ้นงานฝีมือแต่ละชิ้นได้

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้