นิตยสาร

นิตยสารเคียร์ชโฮฟเฟอร์

ในปี 2008 เคียร์ชโฮฟเฟอร์แมกกาซีนรายปีได้ถูกจัดทำขึ้น มุ่งเน้นให้ความรู้เกียวกับนาฬิกาเครื่องบอกเวลาจากหลากหลายแบรนด์ รวมถึงนวัตกรรมของเครื่องบอกเวลาสุดหรู ผู้จัดพิมพ์ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับและผู้หลงใหลนาฬิกา เช่นนักสะสมนาฬิกาได้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละแบรนด์ ข้อมูลเจาะลึกก้าวย่างการพัฒนาของอุตสาหกรรมนาฬิกาเครื่องบอกเวลาสวิสอย่างมืออาชีพและรู้จริง แมกกาซีนทุกเล่มสอดแทรกเกร็ดข้อมูลท่องเที่ยวกิจกรรมในดินแดนยุงค์ฟราว

กำหนดวางแผง | 1 ครั้งต่อปี
จำนวนหน้า | 144 หน้า
จำนวนพิมพ์ | 31,000 เล่ม
ภาษา | เยอรมัน อังกฤษ จีน และเกาหลี
ผู้พิมพ์โฆษณา | เยือรก์ เคียร์ชโฮฟเฟอร์
ฝ่ายประสานงาน | แอนเจลา ชโลปปิ
ฝ่ายออกแบบ และเรียงพิมพ์ | อนิโค เบริน์ฮาร์ดท

นิตยสารท๊อป

นิตยสารท๊อป เป็นนิตยสารเล่มใหม่ระดับบน ผู้จัดทำมีจุดประสงค์สร้างนิตยสารที่เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ครอบคลุมทุกหัวข้อมุมมองที่น่าสนใจ

กำหนดวางแผง | 1 ครั้งต่อปี
จำนวนหน้า | 88 หน้า
จำนวนพิมพ์ | 40,000 เล่ม
ภาษา | เยอรมัน อังกฤษ
ฝ่านการตลาดและฝ่ายสร้างสรรค์ | อูเบอร์ แฮสเลอร์
ฝ่ายประสานงาน | ฮาน์ส เชอบาเก้น
ฝ่ายออกแบบ และเรียงพิมพ์ | อนิโค เบริน์ฮาร์ดท